Svetlana P. Maksakova

Svetlana Maksakova

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Degrees and Honours
Candidate in Pedagogy

 

 

 Education
• Kuibyshev (Samara) State Pedagogical (Teachers’ Training) Institute, Faculty of Foreign Languages, qualification “a teacher of English and German”.
• Moscow Teachers’ Training University. Post-graduate studies in teaching foreign languages.
• Seminar “Teaching The Cambridge Advanced Examination” organized by the English Language Unit of the British Council (Samara, June 2001). Certificate of completion.
• Seminar “Business English” organized by the British Council in Samara
• Seminar “The Basics of Internet” organized by the British Council, Samara, 31 January – 5 February 2005. Certificate of Attendance.
• Seminar on communicative teaching methods conducted by Ye. Passov
• Seminar “The Internet for Philologists”
• Seminar on Uniform State Exam in English organized by the Education Development Centre. Department of Education, Samara, February 2005
• Seminar on the method of ‘Sliding’ conducted by Victor Votinov (professor, academician, the Moscow International Pedagogical Academy). Samara, September 2005

Professional Interests
• Cross-cultural communication and teaching a foreign language
• New trends in training a foreign language teacher
• Modern textbooks

Conferences

• Kultura y Yazyk (Culture and Language). The international scientific conference 11-12 March, 2003). Samara, 2003.
• International Scientific Conference “Space and Time in a Language” (Samara, 2001). A report on perception of space in teaching English.
• Conference of TESOL “Renovating Strategies of Teaching English in the Changing World” (Samara, 1998). A report on communicative approach in teaching English.
• International Conference “Russian consciousness: psychology, culture, policy” (Samara, 1997). A report on provincial mentality and its influence on the process of teaching foreign languages.
• Regular participation in annual conferences organized by Samara State University.

Publications

1. Obucheniye obscheniyu na professionalnyje temy na anglijskom yazyke. (Talking Shop) Recommendations for Students. Samara, 1992. 25 p.

2. How to study a foreign language effectively (a guide for first-year students). Samara: Samara State Pedagogical University, 1995.

3. "Provintsialny mentalitet i yego vliyaniye na protsess obucheniya inostrannym yazykam" in Russian consciousness: psychology, culture, policy. Materials of I International conference on historic psychology of Russia consciousness. Samara 1997. (Provincial mentality and its influence on the process of teaching foreign languages).

4. "Mentalniye modeli ponimaniya inoyazychnogo vyskazyvaniya i sotsialnyi kontekst" in Problems of applied linguistics. Penza, 1997. (Mental models of understanding of the foreign utterance and social context).

5. Let us Learn to Read Scientific Texts in English (with Y.M.Simonov). Samara: Samara State Pedagogical University, 1997.

6. “Ranneye obucheniye inostrannym yazykam: problemy integratsii i adaptatsii zarubezhnogo uchebnika" in Foreign languages at school. Moscow, 1998. (Teaching foreign languages to young children: problems of integration and adaptation of a foreign textbook).

7. "Problemy perevoda: osobennosti vzaimodeystviya rodnogo i inostrannogo yazykov” in Translation: problems and researches. Penza, 1998. (Problems of translation: peculiarities of interaction of native and foreign languages).

8. “Metodicheskiye i psikhologicheskiye osnovy obucheniya grammatike “ (with Georgiady D.N.) in Materials of XXIV Samara regional student scientific conference. Samara: Samara State university, 1998.

9. "Kommunikativnyi podkhod: universalnyi ili menyautschiisya?" in Renovating Strategies of Teaching English in the Changing World. The 5th Annual Conference and Exposition of TESOL. Samara, 1998. (Communicative Approach: is it Universal or is it Changing?)

10. "Inostrannyi yazyk dlya malenkikh - problemy dlya uchitelya" in E L T News and Views. Moscow, 1998. N1 (4). (A foreign language for young learners - problems for the teacher).

11. “Obzor uchebnica “GO!” in ELT News & Views. December 2000. # 4 ( 16 ). P. P. 24-25. (Review of the coursebook «GO !»)

12. “Stereotip i innovatsionnost v obuchenii inostrannomu yazyku” pp. 63 - 64 in Nashe obrazovaniye. Samara, 2000. (Stereotype and innovation in teaching a foreign language).

13. “Sotsiofactory i obucheniye inostrannomu yazyku” pp.36 -37 in Linguistica i metodica obutcheniya angliiskomu yazyku. Samara: association of teachers of English, 2001. (Sociofactors and Teaching a Foreign Language)

14. “O prostranstvennom vospriyatii inoyazychnogo materiala” pp. 148 - 152 in Prostranstvo i vremya. Tezisy i materialy mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii. Samara, 2001. (On spatial perception of foreign language
material).

15. Great Britain (Countrystudy). A Syllabus for Schools with a Number of Subjects Taught in English. Samara, 2001.

16. Rechevoye obscheniye na inostrannom yazyke kak metodicheskaya problema pp. 185-189 in Kommunikatsiya v dialoge kultur. Samara, 2002. (Speech communication in a foreign language as a teaching problem)

17. On pedagogical practice (a guide to teaching practice at school). Samara, 2002.

18. Academic Vocabulary. Recommendations for Students. Samara, 2003. 32 p.

19. Soboleva L., Maksakova S., Dementyeva N. Recommendations in Home-reading for the Fourth-year Students on ‘Angel Pavement’ by J.B.Priestley. Samara, 2003. 30 p.

20. The Role of Discourse Functional Characteristics in Developing Students’ Discourse Competence pp. 208-216 in Aspekty stanovleniya I funktsionirovaniya zapadnogermanskikh yazykov. Samara, Samara University. 2003.

21. Kultura obucheniya inostrannym yazykam i obucheniye inoyazychnoi kulture pp. 306-310 in Kultura i yazyk (Proceedings of the international scientific conference 11-12 March, 2003). Samara, 2003.

22. Learning to Teach. A Guide for Senior Students. Samara, Novaya Tehnika. 2004. 32 p.

23. Strategies in Communicative Reading. A Guide for Student Translators. Samara, Univers-group, 2004. 64 p.

24. “Sovremennye paradigmy nauchnogo znaniya v inoyazychnom obrazovanii” pp. 42-49 in Obrazovanie i nauka. Samara, Novaya Tehnika. 2004. 68 p. (Modern Paradigms of Scientific Knowledge in Teaching Foreign Languages)

25. “Tselepolaganie kak strategiya upravleniya professionalnoi deyatelnostju prepodavatelya” pp. 62-64 in Systemy upravlaniya kachestvom vysshego obrazovaniya. Materialy IV mezhdunarodnoi nauchno-metodicheskoi
konferentsii (1-2 July 2004). Voronezh, Voronezh State University. 2004. (Goal setting as a strategy of managing the professional activity of a teacher)

26. Funktsionalnaya stilistika (Functional Stylistics). Seminars and Tasks for Individual Studies for Students of Translation in the Sphere of Professional Communication. (with I. Drabkina and I. Prokhorova). Samara: Samara State University, 2005. 41 p.

27. Ob upravlenii samostoyatelnoi rabotoi studentov pri obuchenoii inostrannym yazykam (On Guiding the Individual Studies of EFL Students) pp. 41-43 in Lingvodidakticheskie problemy prepodavaniya inostrannyh i klassicheskih yazykov. Materialy I tezisy dokladov Povolzhskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. Samara, 1999.

28. Interkulturnaya kommunikatsiya: mentalitet, deyatelnost uchitelya, obuchenie inostrannym yazykam (Intercultural Communication: Mentality, Teacher’s Actions, Teaching EFL) pp. 155-159 in A.S.Pushkin I rossijskoe istoriko-kulturnoe soznanie. Provintsialnaya mentalnost Rossii v proshlom, nastoyashchem i budushchem. Vol.5. Vyp.1. Samara, 1999.

29. Metodicheskij diskurs v sfere tseleobrazovaniya (Methodological discourse in the sphere of objectives. Academic Tasks Through Discourse Analysis) pp.197-202 in in Slovo - Vyskazyvanie - Diskurs. Samara: Samara State University, 2004. (in Russian)

30. Kontseptualnye paradigmy inoyazychnogo obrazovaniya (Conceptual Paradigms of EFL) pp. 43-45 in Aktualnye problemy lingvisticheskogo obrazovaniya. Materials of International Conference, 25-26 November 2004. Samara, 2005.

31. Strategicheskie sistemy obrazovatelnoi deyatelnosti v izuchenii i obuchenii inostrannym yazykam pp. 96 – 100 in “Sovremennye metody i tehnologii issledovaniya germanskikh yazykov” (Modern Methods of Linguistic Studies in Germanic Languages)/ Collected Papers. Samara: Samara University, 2005. (Strategic systems of educational activities in teaching and learning foreign languages)

32. EFLT Discourse in the Communicative Field of Culture pp.56-61 in "Kommunikatovnoe prostranstvo diskursa v sovremennykh germanskikh yazykakh" (Discourse Space of Communication in Modern Germanic Languages)/ Collected Papers. - Samara: Samara University, 2006.

33. Learning to Improve Language Skills. Recommendations for Students of Translation in the Sphere of Professional Communication. - Samara, 2008. - 51 p.

34. Cognitivism and Strategies in Foreign Language Teaching pp. 118 - 125 in “Kommunikativno-kognitivnye aspekty lingvisticheskikh issledovanij v germanskikh yazykakh” (Communicative and Cognitive Aspects of Research in Germanic Languages/ Collected Papers. - Samara: Samara University, 2008. (in Russian)

35. LinguoCountry study: principles of authenticity and conformity to culture pp. 104-109 in "Uchebny, vospitatelny i nauchny protsessy v vuze". Samara: AsGard, 2009. (in Russian)

Courses Taught
• Advanced English Practice (for senior students)
• Home Reading Classes (for senior students)
• Methods of Teaching Foreign Languages (seminars, laboratories)
• Acting as a senior thesis adviser and term paper adviser (in methods of
teaching a foreign language)
• Acting as a supervisor (teaching practice at school)
• English for students of Russian philology

 
443086, г.Самара ул. Потапова, 64/163, к. к.203,204,205
телефон (846)926-05-59, факс (846)926-05-59, samgueng@mail.ru